„Няма нови данни за установени нови превишения на замърсяване в Черно море“. Това съобщиха за БГНЕС от МОСВ.

Продължава да няма установени превишения по нито един от изследваните показатели - нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

Новият министър на околната среда и водите Юлиян Попов възложи на 8 юни засилен мониторинг за превишени стойности на замърсяване в района на българското черноморско крайбрежие след разрушаването на язовир "Нова Каховка", разположен на река Днепър в Украйна. Установеното замърсяване е единствено в района на Одеса, като МОСВ е възложило математическо моделиране на потенциалното разпространение на петното към българското Черноморие. Няма данни за замърсяване и в близост до Румъния и Молдова, след като МОСВ поиска официална информация и данни за състоянието на компонентите на околната среда на територията на двете страни. От Министерство на туризма потвърждават, че всички български черноморски плажове са чисти и безопасни за туристите. МОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и областната администрация на област Варна са в готовност да реагират своевременно на всяка потенциална тревожна ситуация, свързана със замърсяване на българските крайбрежни морски води.