Засилени данъчни проверки съществено подобряват фискалната дисциплина по Южното Черноморие, отчитат от НАП Бургас месец преди началото на активния летен туристически сезон.

Екипи на звеното „Фискален контрол“ са извършили над 1600 проверки на различни търговски обекти, резултатите са показали единични драстични нарушения на данъчно-осигурителното законодателство.

От началото на годината са установени 15 малки търговски обекта за продажба на пакетирани стоки, които са работели без касови апарати. Към тях незабавно е била приложена принудителната административна мярка запечатване.

Съставените за периода близо 500 акта са главно за несъответствия на касовите наличности и неиздаване на фискални бонове след контролни покупки на принципа на тайния клиент.

От началото на годината са влезли в сила наказателни постановления на обща стойност 174 000 лева, каза говорителят на НАП Бургас Христо Узунов.

За първите пет месеца извършените проверки са почти двойно повече от същия период на миналата година, данъчните отчитат тенденция на намаляване броя на издадените наказателни постановления, което е знак за подобряваща се фискална култура.

От НАП Бургас напомнят, че и през този летен сезон в наблюдението за отчитане на приходи може да се включи и всеки, който е изтеглил на телефона си мобилното приложение на Националната агенция за приходите.

То позволява сканиране на QR кода на всяка касова бележка и проверка на сървърите на Агенцията за това дали е истинска. От приходното ведомство съобщават за продължаваща тенденция на увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва данъчните и осигурителни закони.

Същевременно под активно наблюдение вече са поставени стотици обекти по Черноморието, извършва се и всекидневен мониторинг на борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки.

За откриването на рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните, данъчните използват и дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите на Агенцията.