Първата информационна конференция на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО – БУРГАС вече е факт. На 29 май от 17 часа в залата на Гражданска защита бе дадено началото на разяснителната кампания, която касае бизнеса и неправителствените орагнизации в региона.

Участие взеха кметът на Община Камено Жельо Вардунски, който е председател на УС, Ваня Зунева- координатор на проекта, Румяна Сотирова, общински съветник и Неби Кехая, който е консултант по проекта.

Целта на срещата и бъдещите такива са подпомаган, е устойчивото развитие, подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на населените места от територията на действие на местната инициативна група като място за достоен живот и проспериращ бизнес,

Кампанията е насочена към всички, които имат желание да създадат свой бизнес или земеделско стопанство, да развият вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуги, животновъдство, растениевъдство и др.) или имат идея с обществено полезна и социална цел, да участват в обсъждането на възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

Вчера бяха представени и възможностите, които се предлагат в тази насока по подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ в частта на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. и по другите европейски оперативни програми.

Всеки желаещи имат право да участва при планирането на Стратегията за местно развитие на територията на общините Камено и Бургас, в рамките на която ще бъдат финансирани бъдещите проектни предложения, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост на местното население и са в полза на малкия местен бизнес.