Министърът на здравеопазването Асен Меджидиев обмисля варианта да се създаде Списък с опасни за здравето вещества, в който с приоритет да бъде включен райският газ.

На днешното заседание на Националния съвет по наркотични вещества е подкрепено предложението да се инициират промени в действащото законодателство, обвързани с притежанието и употребата на диазотен оксид (райски газ).

В Списъка с опасни за здравето вещества ще бъдат включени вещества, които не могат да бъдат класифицирани като наркотични, но могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве. По този начин продажбата, притежанието и употребата на райски газ, ще бъдат преследвани от закона. Допускат се и изключения, които са записани в Закона за здравето.

Припомняме, че към настоящия момент спрямо чл. 54а. в Закона за здравето е забранена продажбата на диазотен оксид и пълнители с него, включително и онлайн, с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.

Създаването на Списък с опасни за здравето вещества цели затягане на контрола при употребата и злоупотребата с диазотен оксид у нас.