Остават пет дни за деклариране на доходите на физическите лица за 2022 г. и за заплащане на дължимия данък. Данъчната кампания приключва на 2 май. В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация, напомнят от НАП Бургас.

Над 63 хиляди вече обявиха доходите си пред териториалната дирекция в морския град. В основната си част – над 79 процента, декларирането е електронно – чрез персоналния идентификационен код (ПИК) на Агенцията и чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). 10 500 са избрали да подадат декларация на място в Салона за обслужване на НАП в Бургас, други 2 500 са изпратили подоходните си декларации чрез пощенски оператор. Най-предпочитаният начин за деклариране остава предварително попълнената от НАП декларация, достъпът до нея се осъществява чрез Портала за електронни услуги на НАП. В нея се виждат и данните, получени в НАП, от продажби в интернет с наложен платеж през 2022 г. Данъкоплатците, които се възползват от тази услуга, имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от осъществяване на търговска дейност. В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, данните остават в декларацията.

От приходното ведомство напомнят, че физическите лица, които през 2022 г. са получили суми от ренти от земеделска земя под аренда в размер до 5 000 лева, нямат задължение да ги декларират. Работилите по граждански договори през 2022 година също подават годишна данъчна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация трябва да подадат земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Втори май е крайният срок не само за деклариране на доходите, но и за заплащане от физическите лица на дължимия данък. Изключително бързо, лесно и удобно това става чрез използването на виртуалния и физически ПОС терминал на НАП. Само чрез физическия ПОС терминал на НАП Бургас от началото на годината са извършени над 13 500 трансакции, от които в републиканския бюджет са внесени близо пет милиона лева.

Повече информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на НАП, както и на телефоните на приходната агенция 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена по тарифата на съответния оператор.