Работодателите имат много скромни планове за наемане на хора, а все повече компании смятат да съкращават служители. Това показва проучване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) за плановете на бизнеса за периода от април до септември 2023 г.

Плановете на фирмите за назначаване на нови работници са най-скромните от началото на изследването през 2021 г. Само 27% от общо 1099 анкетирани компании планират да увеличат наетите работници, което е спад с 16% в сравнение с предишното шестмесечие и с 19% по-малко спрямо същия период на миналата година. 36 на сто от работодателите очакват да запазят числеността на служителите си, а 19% прогнозират да намалят персонала - с пет процента повече спрямо предишния изследван период. 18 на сто от анкетираните не са сигурни дали ще задържат или освободят служители, като техният дял няма промяна спрямо предходните шест месеца.

Изследването показва, че нетният коефициент на заетостта - разликата между фирмите, които планират да намалят работниците, и тези, които прогнозират назначения, е +8%, което е спад от 21% спрямо предходните шест месеца и с 32% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

“Пазарът на труда в България е подчинен на дисбаланса между търсенето и предлагането на кадри. Икономиката ни в голяма степен разчита на чуждестранните инвестиции, които от няколко години насам постоянно намаляват и поради липсата на необходимите хора”, коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

Работодателите в София отново имат най-оптимистични планове за наемане на служители в периода април-септември 2023 г. с коефициент на заетостта от +72%. Делът на фирмите, които ще наемат хора, дори е нараснал спрямо предходното изследване. В Пловдив, Бургас, Варна и Русе също преобладават формите, които ще наемат хора спрямо тези, които ще съкращават, но там разликата е много по-малка, отколкото в София - съответно +9%, +8%, +8% и +3%. “Липсата на стабилно правителство, инфлацията и нарастващите разходи за труд правят ръста на компаниите притеснителен”, казва Надя Василева.

По отношение на индустриите, прогнозите на секторите “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Строителство” отчитат най-голямото увеличение на фирмите, които ще наемат хора - съответно +10% и +9%. При фирмите от сектора “Информационни технологии” отново преобладават тези, които ще наемат хора. Разликата между тези, които ще търсят хора и тези, които ще съкращават е +25%.