Община Бургас изготви окончателен подробен устройствен план към проекта за изграждане на нова обслужваща улица и превръщане на двете светофарно регулирани кръстовища при входа на "Меден рудник" в кръгови. Кметът Димитър Николов го внесе за разглеждане в местния парламент. Ако бъде одобрен, ще се стигне до финализиране на градоустройствената процедура. Това пък ще даде начало на инвестиционното проектиране, предшестващо същинското строителство.

С реализирането на този проект ще бъде подобрена пропускателната способност на сега съществуващия вход/изход на „Меден рудник“. Двете кръстовища, които трябва да станат кръгови, са при разклона за "Горно Езерово" и при първото влизане към комплекса с ляв завой (до "Белина Еко").

Предвижда се обслужващата улица да е двупосочна, с тротоари и осветление. Тя ще започва от кръстовището до "Белина Еко" и ще минава успоредно на бул. "Захарий Стоянов", за да излезе на кръстовището при разклона за "Горно Езерово".

В перспектива новата улица ще обслужва също така имотите в новата промишлената зона Юг-Запад. Това е Втора фаза на Индустриален и логистичен парк – Бургас. Капацитетът е 600 декара. Няколко компании вече закупиха терени там и чакат прокарването на необходимите комуникации, за да започнат да строят предприятия.

Проектът за двете нови кръгови кръстовища не замества, а допълва този за нов обходен път на „Меден рудник“. За ефективно прекратяване на постоянните задръствания при сега съществуващия вход/изход на комплекса, трябва да се реализират и двата.

Община Бургас инвестира много време и усилия, за да изработи проект за новия обходен път. В момента той очаква екологична оценка, тъй като се налага да мине през водна площ.

Община Бургас е готова да подкрепи финансово тези мащабни проекти, но разчита и на държавна помощ за тяхното осъществяване.