Работещите българи ползват болнични средно два и половина пъти в годината. Средната изплатена сума на един болничен лист през миналата година е бил 330 лв. Това е с 10 лв. по-малко то 2021 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Причината е, че болничните през миналата година са били по-кратки и с по-малко работни дни в сравнение с 2021 г., когато у нас имаше няколко силни вълни на коронавируса. Така изписаните дни за лечение са били с 289 523 по-малко. През 2021 г. хората са били 18 975 092 дни в неработоспособност, а година по-късно дните са 18 865 569.

Държавата обаче е платила близо 50 млн. лв. повече за болнични през миналата година, като сумата за обезщетенията е стигнала малко над 847 млн. лв. Докато през 2021 г. общата сума е била 798 млн. лв.

"Нарастване се наблюдава и в броя на болничните листове, по които има плащане от ДОО. През 2021 г. те са били 2 346 099, година по-късно броят им достига 2 573 209, което е 227 110 повече", съобщават от НОИ.

Всеки трети болничен е издаден в София, но това е логична тенденция заради големината на столицата. На второ място е Пловдив, където са постъпили 278 619 или 10,9% от болничните листове. Най-малко са тези болнични литове в Търговище (23 659), Силистра (22 169) и Видин (13 634).

От НОИ припомнят, че първите три дни от временната неработоспособност поради общо заболяване са за сметка на шефа. Той плаща 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. След третия ден плащането се поема от НОИ, а размерът вече става 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.