Зачестилите природни бедствия и човешката дейност в днешно време продължават да намаляват горските площи в България.

При съвременната експлоатация на дървесните масиви процесът на обезлесяване може да бъде ограничен единствено чрез човешка намеса. Особено на местата, където естествените гори са отдавна унищожени и е отнет потенциала да се възстановят от самосебе си.

Доброто залесяване защитава водоемите и бреговите земи, а също така язовирите от затлачване с наносен материал. Горите предпазват от лавини и свлачища, а също и пътищата от снегонавяване.

На 25 март доброволци от Управление „Мрежови експлоатационен район“ гр. Бургас към ЕСО ЕАД посветиха един ден на гората и се насладиха на свеж въздух и весело настроение в компанията на приятели и колеги, заобиколени от природата. Бяха засадени 980 бр. фиданки Цер, които са на възраст от 2 години, а размерът им е между 15 и 30 см. Използвани са местни фиданки с български произход, защото източниците на репродуктивни материали са еволюционно адаптирани към условията на средата. Целта е създаване на нов зелен пояс, благодарение на който да се подобри околната среда и качеството на атмосферния въздух. С подобни инициативи се възпира и ерозията на почвите.

Тази акция е част от корпоративната политика за социална отговорност на Електроенергийния системен оператор, която има за цел опазване на околната среда чрез своя бизнес и социална отговорност.

Но това не е всичко, да засадиш дърво и да оставиш следа е нещо, което всяко човешко същество трябва да изпита, смятат инициаторите.

Електроенергийният системен оператор, в опита си да подпомогне тези усилия, от години организира ежегодни акции по залесяване с участието на доброволци. Освен природо и общественополезни, те обикновено са и много приятен и интересен начин за прекарване на свободен ден на чист въздух.

Акциите се провеждат пролетно време, преди разлистването на дърветата (обикновено през март–април).

"Най-добрият момент да посадим дърво е преди 20 години, следващият най-добър е точно сега! Затова Електроенергийният системен оператор и всички, които искат да направят реална крачка към общата им цел за по-чист въздух, повече зеленина и по-здрава планета, са добре дошли! Нека не само на думи, но и с личен пример да градим заедно по-доброто си бъдеще. Какъв по-хубав и смислен начин, заедно да засадим фиданка и след години да знаем, че това дърво е нашият личен принос. Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем. Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването, освен това са красиви и зелени, доказано правят хората по-спокойни и здрави.“, споделят от Управление „Мрежови експлоатационен район“ гр. Бургас към ЕСО ЕАД.

Нека заедно да подобрим света, в който живеем и въздуха, който дишаме!