С над 48 милиона лева ще бъде доизградена и модернизирана Националната система за ранно предупреждение при бедствия и аварии в страната. Средствата са по линия на оперативна програма ”Околна среда”. Безвъзмездната финансова помощ е за МВР, съобщи след заседанието на правителството министърът на околната среда Росица Карамфилова.

"И са насочени към модернизация на системата за ранно предупреждение. Към настоящия момент системата за ранно предупреждение и оповестяване всъщност известява около 39% от населението на България. С тази модернизация и развитие на системата новите общински центрове за оповестяване на населението ще обхванат малко над 51%", посочи тя.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че доизграждането на системата за ранно предупреждение при бедствия и аварии ще обхване 96 общински центъра:

"Засяга население около 650 хиляди човека. Превенцията е ключова по отношение на подхода към бедствия и аварии. В европейски план е установено, че всяко финансирано евро води до спестяване между 4 и 7 евро, така че с тази огромна инвестиция можете да си представите какъв ще бъде полезния ефект, когато я реализираме".