На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони с възможен максимален магнитуд 7 по Рихтер са пет: Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската.

Това се казва в доклад на МВР, разработен от експертите в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

В доклада пише:

„Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки”.

Двете институции предоставят и полезна информация на хората за превантивни действия в случай на трус.

Действия при сеизмично спокоен период:

Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място, фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, топли дрехи, резерв от храна и вода.

Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места. Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.

Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети. Помислете и определете в жилището си най-безопасното място.

Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.

Подгответе семеен план за действие. Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

Действия при усещане на първия трус:

Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го, само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.

Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната конструкция/, близо до вътрешна /носеща/ стена, колона, под стабилна маса или легло.

След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите. Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито безопасно място и изчакайте.

В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.

Действия след преминаване на първия трус:

Изключете електричеството, газа и водата. Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.

Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор. Осигурете предимство на майките с деца и на възрастните хора.

След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.

Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.

Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.

Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции.

Изпълнявайте указанията на органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, полицията и други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.

Действия след земетресението:

Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.

Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.

Не претоварвайте телефонните линии с ненужни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.

Спазвайте лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници.

По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.