Първо сближаване на позициите и единодушие по важни обществени теми демонстрираха днес управляващи и опозиция в Царево. Това стана на днешната сесия на Общинския съвет, на която беше прието Тракийският университет- Стара Загора да ползва сградата на Българо-немския център, чиято съдба е била нееднократно обект на дебати в морската община. Решението за това беше взето с 12 гласа „за“.

Докладната записка по темата беше от кмета Георги Лапчев за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Тракийски университет, но допълнена с дадени вчера предложения от опозицията. Така общинските съветници се обединиха по темата.

„Изключително добро впечатление ми направи вчера, когато приключиха постоянните комисии, че кметът заяви желание да чуе нашите предложения. Още по-щастлив се чувствам от това, че в крайна сметка ги видях днес в тази докладна. Това доказва, че и ние имаме добри предложения. Смятам, че сега обществеността ще има гаранции, че на тази сграда ще й бъде направен ремонт, който ще е за сметка на Тракийския университет и реално обществеността ще спечели от това нещо.“, каза общинският съветник от опозицията Емил Пейчев.

Добри думи от трибуната отправи едно от остриетата на управляващите от ГЕРБ - Стела Кюмюрджиева. „Този път ми се струва, че нещата се получиха... Много съм доволна“, каза тя.

„Няма спор, че превръщането на пустеещата сграда в изнесена база на университета е хубава перспектива. Но за да бъдем абсолютно сигурни, че интересите на Царево са защитени, заедно с моите колеги от опозицията настояхме изрично да се посочи като условие това, че университетът като ползвател ще направи ремонт на сградата и прилежащата територия към нея и след изтичането на тригодишния период на безвъзмездно ползване няма да има никакви претенции към общината.

С други думи след три години сградата с подобренията си остава общинска собственост.

Естествено, ако университетът пожелае да продължи да ползва сградата за нов период от време, то тогава следващата администрация и следващият общински съвет ще определят параметри на евентуален наем.

Споровете по нашите предложения бяха наистина ожесточени и се наложи да проведем импровизирано съвместно обсъждане по темата с кмета.

Накрая беше постигнато съгласие в докладната да бъдат допълнени условията за ремонта и гаранцията, че никой няма да има претенции към общината след изтичането на тригодишния срок за ползване.

Бъдете сигурни, че вкарването на тези допълнителни детайли в текста не беше самоцелно.

С колегите смятаме, че по този начин защитихме обществения интерес и се радвам, че този път с администрацията сближихме позиции и постигнахме съгласие, което е преди всичко в полза на хората.“, коментира след сесията Емил Пейчев.