От 23-ти януари малките и средните предприятия ще могат да се възползват от ваучери на стойност до 2350 евро, след като Патентното ведомство на България съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост започна кампания за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия (МСП).

Това съобщават от Патентното ведомство, като уточняват, че: всички малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за два вида ваучери (1 и 2) от Фонда за малки и средни предприятия (МСП) през 2023 година.

Ваучер 1 ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро. На национално ниво приложимите разходи за тази услуга са 1500 евро. Предварителната диагностика осигурява директен контакт между МСП и експерт по интелектуална собственост, с чиято помощ предприятието да идентифицира за кои свои активи може да получи закрила като интелектуална собственост. Интелектуалната собственост ще позволи на предприятието да защити бизнеса и продуктите си от недобросъвестно копиране или неправомерно използване от конкурентите.

Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и промишлен дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще бъде 75 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.