Предвид стратегическото партньорство между Република България и Република Гърция и споделения им ангажимент за устойчиво социално-икономическо развитие на Югоизточна Европа, с решение на Министерски съвет бе одобрен Меморандум за разбирателство между енергийните министерства на страните, съобщават от Министерски съвет. Чрез документа двете държави ще си сътрудничат при проучването на възможностите за изпълнение на проект за изграждане на нефтопровод „Александруполис-Бургас”.

Подписването на Меморандума цели създаване на необходимата база за проучване на възможностите за реализиране на инфраструктурния проект за пренос на суров петрол от не-руски източници от пристанището Александруполис в Република Гърция до района на Бургас в Република България.

Предвижда се създаването на специална работна група, с участието на представители на Министерството на енергетиката на България, на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция, както и на заинтересованите лица от двете страни. Експертният екип ще извърши необходимите предварителни проучвания, ще изследва възможностите за структуриране на проект за изграждане на нефтопровод Александруполис - Бургас и ще анализира вариантите за неговото финансиране. В рамките на работната група следва да бъде изготвен План за действие за реализиране на проекта до края на 2024 г.

Предвижда се капацитетът на предложения нефтопровод да осигурява като минимум пълна замяна на вноса на руски суров нефт в България по море от алтернативни източници.