Общо 135 114 MWh (мегаватчаса) електроенергия в периода 24 декември – 28 декември 2022 г. са изразходили клиентите на елоктроразпределителното дружество EVN, което обслужва Югоизточна България. Това сочат оперативните данни от диспечерския център на енергото. Стойностите са по-ниски от показателите за същия период на 2021 г., когато са консумирани 140 915 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 24 декември 2022 г., когато е достигнал 1 532 MW (мегавата).

ЕVN напомня, че традиционно през декември консумацията на електроенергия е по-висока спрямо предходния месец.