Предстои обявяване на нова обществена поръчка за купуване на високопроходими линейки. Това каза доц. Момчил Мавров, началник на кабинета на министъра на здравеопазването по време на представянето на етапа, до който е достигнал проектът за модернизиране на спешната помощ. Тази поръчка вече е обявявана четири пъти, но досега не е имала успех, допълни той. В рамките на проекта се предвижда купуване на 400 линейки, като досега са доставени 358 от тях, посочи доц. Мавров, цитиран от БТА.

Проектът "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Управляващият орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Главната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура в страната, която да допринесе за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ, както и за осигуряване на равнопоставен и навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния. Стойността на проекта е 163 897 815,62 лв., от които 138 976 812, 77 лв. са европейско финансиране, 24 525 319, 91 лв. – национално финансиране, 395 682, 94 лв. – собствен принос на бенефициента. Крайният срок за изпълнение на проекта след удължаване е 23 декември 2023 г.

Основните дейности включват доставка на 400 линейки, обновяване и модернизация на сградния фонд, доставка на медицинско оборудване и обзавеждане в спешните отделения в 34 болници, в 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и шест изнесени екипа.

Министерството на здравеопазването ревизира всички договори и възможностите за индексация на цените, каза още доц. Мавров. Предстои да се сключат договори за ремонт на още 76 обекта, както и предстои преобявяване на обществени поръчки за други 56 обекта.

Над милион и половина са осигурени допълнително за дофинансиране на обекти, които трябва да бъдат завършени да края на годината, каза Мариана Василева, ръководител на проекта. Тя посочи, че ще се търси финансов ресурс за следващата година и ще продължи индексирането на договори, сключен на предходен етап.