Енергийният офис на Община Бургас отвори врати и вече ще е в услуга на бизнеса и гражданите, които проявяват интерес към прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ.

Откриването на офиса става във важен момент, когато все още не е стартирала програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Той ще е едно от местата, където хората ще имат възможност да получават пълна информация по тази програма и да подават своите документи, каза зам.-кметът Чанка Коралска. И подчерта: До момента 80 са подадените заявления по Програмата за саниране на многофамилните сгради. За съжаление, беше направена промяна в насоките – сложен беше лимит на средствата, от които всеки град ще може да се възползва, който се определя от броя на жителите. За Бургас този лимит е от 80 милиона лева"

Офисът е изграден по проект „Слънчеви градове“. По него е направено заснемане на покривите на всички сгради в Бургас. На база на кадрите чрез специален софтуер може да се изчисли потенциала на всеки един от покривите на сградите на територията на града за изграждането на фотоволтаични инсталации. По този начин всеки ще има възможност да получи информация каква система от соларни панели може да изгради на своя покрив и какъв капацитет на работа ще има тя.

Енергийният офис се намира в Културен дом НХК и ще работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. За информация може да звъните на телефон 056/ 81 37 65. Мястото е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална степен при търсенето на полезна информация. В него постоянно ще работят двама експерти. Ще има предварително обявен график за консултации с други специалисти в областта на енергийната ефективност, които ще се извършват също на място в офиса. Запитванията може да се изпращат и на e-mail energyoffice@burgas.bg.