Контролът над движението на електрически тротинетки на територията на община Бургас се заостря, след като местният парламент прие допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред. Скоростта, с която те трябва да се движат, от 25 км/ч се променя на 20 км/ч. Ще бъдат обособени и специални места за паркиране на индивидуалните електрически превозни средства.

В залата по време на гласуването на докладната на вносителя Георги Дракалиев се завърза дискусия. Според част от съветниците националното законодателство е остаряло и трябва да бъде променено, а контролните институции трябва да знаят по-добре своите правомощия и къде да не допускат движение на тротинетки, триколки и други индивидуални електрически превозни средства. Тодор Йосифов от групата на ГЕРБ изказа мнение за промяна в законодателството.

„Аз съм твърдо за, тъй като тези тротинетки, стъпвайки на уличното платно, карани от човек, който няма свидетелство за управление, със скорост 40-50 км/ час, създават предпоставка за инцидент. Ако се движат по уличното платно, то трябва да се управляват от водачи, навършили 18 години със свидетелство за управление“, каза независимият общински съветник Стоян Грозев.

„Превенцията и контролът са важни и мисля, че с тази докладна ще помогнем спокойствието на гражданите по пешеходните улици и Морската градина да се възобнови“, заяви председателят на ОбС проф. Севдалина Турманова.

Докладната записка бе приета с 37 гласа за.