„Писмата, които изпратихме до собствениците на стари къщи в центъра на града с предписания да предприемат действия по ремонт на фасадите, дават резултат. Вече стартираха отделни процедури и реални ремонтни дейности по укрепване и визуална промяна на сградите. Дългогодишната сага с Хатевата къща е напът да бъде разрешена. Очаквам собствениците да внесат в Община Бургас одобрен от Министерството на културата проект и да започне възстановяването на тази знакова бургаска сграда. Още няколко собственици на стари къщи също са предприели действия по подобряване на фасадите, както и за тяхното обезопасяване, за което им благодаря!"- Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов в свое обръщение.
Припомняме, че през лятото на тази година по разпореждане на Николов, Община Бургас стартира серия от процедури за спасяване на старите къщи в централна градска част. Въпреки че са частна собственост и са под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, някои от сградите са в критично състояние заради бездействие на собствениците им. Тези в най-лошо състояние ще бъдат ремонтирани от Община Бургас, а срещу нехайните собственици ще бъдат заведени дела за възстановяване на разходите.

"Напомням на всички останали, които не са изпълнили предписанията ни за ремонт на сградите си за своя сметка, че Община Бургас стартира процедура за тяхното възстановяване в централна градска част. Вложените общински средства ще бъдат изискуеми по съдебен път", посочи кметът.

Ето и резултатите от предприетите ни действия дотук:

Община Бургас стартира процедура за жилищно-търговска сграда на пл. "Гаров" №18. На собствениците са дадени указания за укрепване и предприемане на мерки по обезопасяване на строежа с цел предотвратяване на инциденти.

За жилищно-търговска сграда на ул. "Иларион Макариополски"№2 / ул. "Граф Игнатиев"№7 са започнати строително-монтажни дейности по изпълнение на дадени предписания и указания.

За жилищна сграда на ул. "Богориди" № 54 са дадени указания за укрепване на недвижимата културна ценност, в т.ч. за предприемане на мерки по обезопасяване на строежа.

В Община Бургас постъпи информация и кореспонденция от собствениците на три строежа- ул. Славянска №45; "Гаров площад" и ул. „Богориди“. За единия е изявена готовност за предприемане на действия по дадените указания и предписания.

Към настоящия момент са налице 6 бр. строежи с изготвена строителна документация. Това са строежите с административни адреси: „Богориди“ 8, „Богориди“ 10, „Богориди“ 53, „Александровска“ 11, „Александровска“ 15-19 и „Александровска 79“.

Даден е срок за доброволно изпълнение до 15.11.2022 г. на следните сгради:

- „Александровска“ 11

- „Александровска“ 19

- „Александровска“ 79

След изтичане на указания срок за строежа на „Александровска“ 11, трябва да се предприемат принудителни действия. За останалите два строежа следва да се продължат и довършат производствата по реда на ЗКН.

От общо 223 сгради културни ценности в Бургас, 140 са в добро техническо състояние. Те са реставрирани и имат добър общ вид. Общината е установила 7 сгради в опасно състояние, с компрометирани фасади и конструкции. 40 сгради са с обрушени мазилки и повредени покривни конструкции. 36 сгради са в задоволително състояние, като имат само частични наранявания по фасадите.

Работата по тях трябва да продължи, а собствениците им могат да разчитат на пълно административно съдействие от страна на местната власту уверяват от общината.