Община Бургас уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на членовете на секционни избирателни комисии от проведените на 02.10.2022 г. избори за народни представители, е следният:

Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път, ще бъдат преведени на 10.10.2022 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще бъде осъществено по Дирекции на ЦАУ, както следва:

За неполучилите възнаграждението си в рамките на определения срок за съответната териториална дирекция, сумите ще се раздават в касата на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26 – от 11.10.2022 г. до 28.10.2022 г., включително.

Справки относно възнагражденията и неполучените суми по банков път можете да направите в касата на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, от 11.10.2022 г.