Кметството в каменското село Вратица вече има нова сграда, която тепърва ще бъде оборудвана. Старата постройка е конструктивно компрометирана, а в последните месеци бе и негодна за обитаване. Община Камено осигури средства от бюджета, като намери оптимален вариант за жителите на Вратица.