От Областна администрация в Бургас разпространиха позиция на Асоциацията по ВиК-Бургас, в което става ясно, че скока от 60% на цената на водата е бил заложен в бизнес плана, подкрепен от членовете й: Ето пълното становище:

Увеличението на ВиК услугите и предстоящите инвестиции, залегнали в Бизнес плана за 2022-2026 г. в област Бургас, са приети единодушно от членовете на Асоциацията по Вик-Бургас.

През м. април 2022 г. се проведе Общо събрание на Асоциацията, на което присъстваха представители на всички общини от Бургаска област – членове на асоциацията, без представители на общините Средец и Руен. При така наличия кворум събранието прие единодушно, без забележки, обявения бизнес план за развитие дейността на ВиК за регулаторния период 2022-2026 г.

Проектът на бизнес-плана беше изпратен още през м. март 2022 г. за информация и разглеждане до всички общини – членове на Асоциацията и до всички общински съвети, които са гласували решения за упълномощаване на представители на общините - кметове/зам.-кметове, за приемане на бизнес плана. От предоставените протоколи от проведените заседания на Общинските съвети става ясно, че всички общински съвети са взели решение да приемат новия бизнес план на ВиК без възражения.

В изпратения бизнес-план до общините и общинските съвети са посочени бъдещите инвестиции, Цени за регулирани услуги за новия регулаторен период 2022-2026 г., Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на „ВиК“ ЕАД – Бургас и други приложения с обяснителна информация.

Причината на повишението на цената на услугите е необходимостта ВиК дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите четири години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите. ВиК мрежата в Бургаска област е стара и на смяна подлежат още 90 % от нея.