На сайта на Единния информационен портал www.coronavirus.bg вече е достъпна, освен познатата досега карта на епидемичната обстановка в страната по региони, и такава по области. Промяната съответства на актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, който определя пет етапа на въвеждане на противоепидемични мерки.

Противоепидемични мерки могат да бъдат въвеждани както на областно ниво (след предложение на директора на съответното РЗИ до Главния държавен здравен инспектор), така и на национално ниво (след предложение на Главния държавен здравен инспектор до министъра на здравеопазването), съобщават от Министерство на здравеопазването.

Картата можете да видите тук: https://coronavirus.bg/bg/1215 На нея само 4 области са в етап 0, Варна е във 2-ри, а всички останали, включително Бургас, са в 1-ви.