Митница Бургас обявява публична продажба чрез търг с тайно наддаване на разнообразни стоки. Те са общо 129, разпределени в 15 групи.

Стоките включват мъжки, дамски, детски дрехи и обувки, 9000 броя детски халати, дървени палети, вътрешни гуми за трактор, камери за наблюдение, оптичен кабел - 52000 м, 15000 броя хотелски пантофи, шивашки материали, копчета, ципове, каишки за часовници и стъкла, професионална фурна.

Важното условие е, че участие в търга може да се взема само за цяла група, не за отделен артикул

„Оглед на стоките се извършва всеки присъствен ден от 20.06.2022 г. до 24.06. 2022 г., включително, от 09:00 ч. до 16:00 ч. по местонахождението им – складова база на „Свободна зона Бургас“, след предварителна уговорка на телефон 056 – 847200”, съобщават от Митницата.

Полезна информация

Депозит за участие в търга се внася по банкова сметка IBAN: BG15STSA93003303576156, BIC: STSABGSF, в банка ДСК или в брой в касата на ТД Митница Бургас в срок до 28.06.2022 г. за всяка група от стоки поотделно. Внасянето на депозита се счита за извършено в момента на внасяне на сумата в касата на митницата или при заверяването на посочената банкова сметка.

Заявленията за участие в търга се попълват по образец и се подават в деловодството на ТД Митница Бургас на адрес: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 от 22.06.2022 г. до 28.06.2022 г. включително от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка група от стоки поотделно.

Процедурата по провеждане на търга ще се проведе от 10:00 ч. на 04.07.2022 г. в сградата на ТД Митница Бургас на адрес: ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1.

Условията за провеждане на търга, списък на стоките, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД Митница Бургас, както и на страницата на Агенция „Митници“ в Интернет: http://www.customs.bg

Забележка: При провеждане на търг с тайно наддаване заявленията за участие задължително се съпровождат от ценово предложение.