Бургас е първият избран регион в страната ни, който ще се включи в мисията за адаптиране към измененията на климата, която подкрепя Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за адаптиране към климата.

В нея ще се участват общо 120 региона от 18 държави членки на ЕС. Те бяха обявени по време на форум на Мисията за адаптирането към изменението на климата на ЕК .

С 370 милиона евро по „Хоризонт Европа“ за периода 2022-23 г. регионите ще получат достъп до пълния потенциал на научните изследвания и иновациите и ще ускоряват трансфера на разработените решения към обществото.

Регионите ще подпишат Харта на мисията и ще могат да се възползват от платформата за изпълнение на мисията, която ще стартира в началото на 2023 г. Заедно те ще създадат общност от практики за адаптиране към изменението на климата, ще имат достъп до данни и методики за оценка на риска и ще получат специално разработени насоки. Целта е регионите да станат устойчиви на изменението на климата до 2030 г.