Районен съд – Бургас призна за виновен по повдигнатите му обвинения Станимир Рагевски и присъди общо най-тежко наказание в размер на 7 години „Лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието. Съдът наложи на Станимир Рагевски и „Глоба“ в размер на 7 500 лв. Съдебната инстанция призна за виновен и подсъдимия Христо Желязков, като му наложи наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 3 години и 6 месеца, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наказанието. Съдът наложи на Христо Желязков и наказание „Глоба“ в размер на 6 000 лв.

Делото бе за вещно укривателство на леки автомобили и документални престъпления.

Предстои Рагевски скоро отново да застане на съдебната скамейка по обвинения за убийствата на брокерката Теодора Бахлова и Юмер Мехмед.