Темата за наркотичните вещества, превенцията срещу тяхната употреба и престъпленията, извършвани от наркозависими лица, предизвика небивал интерес в Немска езикова гимназия „Гьоте“. Районният съдия Анатоли Бобоков, който бе лектор на открития урок в 10 „б“ клас, разказа на учениците за видовете наркотични вещества, етапите на внасянето на дело, с предмет държането, употребата и разпространението на тези вещества, в съда. Много въпроси от учениците предизвика провеждането на съдебното следствие по един такъв съдебен процес и неговото същинско протичане.

В България има забранителен режим за наркотичните вещества и прекурсорите. Тези деяния са криминализирани и наказуеми“,каза съдията. Той разказа за основните състави на престъпления в Наказателния кодек, които законът е регламентирал и наказанията, които е предвидил за тях. Преследвани със закон са тези граждани, които придобиват или държат наркотични вещества, имат за цел да ги разпространяват. Друг състав на престъплението е склоняване или подпомагане другиго към употреба на такива вещества. Лекторът разказа за немалко случаи, в които млади хора управляват моторни превозни средства след употреба на наркотици.

Дискусионна, в срещата с учениците, бе и частта за наказателната отговорност.