Комплексният онкологичен център отново доказа, че поставя пациента в центъра на своите усилия, подсилвайки екипа си с дългогодишния опит на двама известни лекари. Това са уважаваните проф. Галина Куртева и проф. Панайот Куртев. Така КОЦ става лечебно заведение, в което борещите се с рака знаят, че имат силна подкрепа.

Проф. Галина Куртева е работила в Онкологичен център Враца, Институт за чужди граждани и Центъра по онкология в София. Много от лекарите в КОЦ- Бургас са провеждали специализацията си при нея.

„Сега моята мисия е да помагам на колегите, които са достатъчно интелигенти, опитни, можещи и знаещи. Идването ми в Бургас е основно, за да консултирам болни, които са трудни за диагностициране или редки случаи. С колегите от други специалности правим нещо като т.нар. туморен борд. Той включва специaлисти – лекуващи, диагностициращи или грижещи се за онкологично болния. Целта е пациентът да бъде погледнат от много ъгли - с очите на хирурга, лъчетерапевта, терапевта, имунотерапевта, имунолога, психолога и дори медицинската сестра и отговорника за палеативните грижи. Всичко това е т.нар. комплексно лечение. Когато човек взема решение сам, често може да сбърка, заради това аз съм тук и помагам с консултация”, обясни проф. Куртева.

С нейна помощ дори случаи като за д-р Хаус могат да бъдат успешно разплетени в Бургас. Става дума за пациенти, при които има диагностичен или терапевтичен проблем и специалистите се двоумят кое лечение е по-подходящо.

„Когато такива болни се дискутират от различни специалисти, тогава решението е по-точно. Това е принцип в онкологията, като лечебна тактика, защото може да се използват различни методи, но въпросът е кога единият ще бъде по-ефективен и трябва ли и кога да се добави допълнителна имуно или таргетна терапия”, допълва проф. Куртева малко след като е участвала именно в подобна дискусия. Става дума за пациент, наблюдаван от няколко цитохистопатолога, които не могат да определят първичната причина за заболяването, първичния орган.

„Когато нямаме т.нар. органогенеза или първопричината на тумора, ние много трудно можем да адресираме точно лечение. Можем да направим универсална схема, която да е общо противотуморна, но не е индивидуализирана. В този случай вече стигаме до варианти да се вземат втори път туморни клетки за изследване, да се разшири изследването на материала, който е взет или да се направи допълнителен генетичен анализ, допълнителна имунохистохимия. И тогава би трябвало в крайна сметка да стигнем до отговора кой е този тумор и откъде идва. Истината е, че има случаи, в които не можем да стигнем до такъв отговор, защото биологията на тумора е такава, че не показва първопричината на възникване, което не е невъзможен феномен. Тогава започваме лечение, ако на едната терапевтична линия няма отговор, правим втора, ако на втората няма, правим трета и така продължаваме”, обяснява опитният лекар.

За всеки вид тумор в КОЦ-Бургас имат унифицирани терапевтични линии, които фигурират във фармако-терапевтичното им ръководство. То е издание на Българското научно онкологично дружество, като се адаптираме на близо шестмесечни периоди. Проф. Куртева е негов член и е наясно с последните нововъведения.

Вторият лекар, който подсилва екипа на КОЦ-Бургас, е хирургът проф. Панайот Куртев, който има 41-годишен опит. Неговата кариера започва във Враца, продължава в Центъра по онкология в София, а след това и в болница „Сердика”. В Бургас идва по покана лично на управителя на КОЦ – Бургас проф. Христо Бозов.

„Аз бях поканен, за да окажа консултативна и хирургична помощ . Колегите в Отделението по хирургия, което завежда д-р Тодор Ангелов, са изключителни професоналисти. С голяма част от тях се познаваме от 20 години и са много подготвени”, допълни проф. Куртев. Според него екипът на КОЦ е гордост за Бургас.