Промяна в наредбата за общинските жилища предлага д-р Антонио Душепеев, председател на Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани в Общински съвет Бургас.

Общо 34 декларации за настаняване в общински жилища са били подадени в комисията, като 25 не отговарят на условията.

„Повечето лица и семейства не отговарят на условието за адресна регистрация по настоящ и постоянен адрес в община Бургас през последните десет години без прекъсване. С проекта се предлага това условие да се облекчи, като се приеме, че поне един член на семейството трябва да има настоящ адрес или месторабота или да учи в редовна форма на обучение във висше учебно заведение на територията на община Бургас”, посочва д-р Душепеев.

За общински жлища могат да кандидатсват родители с деца, отговарящи на определени условия. Също лица в риск от бедност и социално изключване, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Всички условия в сегашния вид на наредбата можете да видите тук: https://www.imoti.burgas.bg/bg/obshtinski-zhilishta