Повече от 40 000 души подадоха декларации за своите доходи през 2021 година в НАП-Бургас. Почти 80 % от документите са входирани по електронен път с персонален идентификационен код или електронен подпис.

Над 2 000 данъкоплатци от Бургаска област са изпратили формулярите си по пощата или с лицензиран пощенски оператор, а над 7 000 са предпочели да ги подадат на място в Салона за обслужване на приходното ведомство.

От НАП Бургас отбелязват ръст при онлайн заплащането на данъци чрез виртуалния терминал на ведомството. Това е и една от най-често използваните електронни услуги на агенцията.