Българската агенция по безопасност на храните потвърди още две огнища на Инфлуенца А (грип) по птиците в град Славяново, област Плевен. Засегнатите обекти са на един и същи собственик и в тях се отглеждат общо 160 000 пекински патици.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта.

Предпазните и наблюдаваните зони са същите като при четирите огнища, за които БАБХ съобщи в петък. Около стопанствата е определена 3-километрова предпазна зона, в която попада град Славяново от община Плевен, както и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат селата Мечка и Коиловци от общ. Плевен; селата Асеново, Дебово, Новачене и Бацова махала от общ. Никопол; с. Трънчовица от общ. Левски и с. Тотлебен общ. Пордим.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в двете зони.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.