България ще изгради и ще рехабилитира 13 пречиствателни станции за отпадни води в малки и средни населени места в страната. Те ще бъдат финансирани с над 471,6 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост, като сумата включва и националното самоучастие, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Пречиствателни станции се предвижда да бъдат изградени и рехабилириани в общините Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел и Рогош - Скутаре, които попадат в агломерациите на съответните административни области. Заради броя на населението в тях - между 5 и 10 хил. души, населените места нямат възможност да кандидатстват за финансиране на пречиствателни станции по оперативните програми. В същото време нужните инвестиции надхвърлят възможностите на местните ВиК оператори и общинските власти, казват от МРРБ.

Още 11 пречиствателни станции за отпадъчни води в страната се изграждат или реконструират в момента със средства от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. По програмата за предишния програмен период бе осигурено финансиране в размер на малко над 2 млрд. лв. Парите са получени от ВиК дружествата. Модернизират се пречиствателните станции за отпадъчни води в бургаския кв. "Меден рудник" и в Бургас, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Перник, Враца, Козлодуй, Обзор и Смолян. Нова станция се изгражда в Карнобат.

Предстои да бъдат уточнени и обектите, които ще се финансират по програмата за околна среда в периода 2021-2027 г. По нея общият ресурс до 2027 г. е 1,5 млрд. лв. и парите отново ще бъдат дадени на ВиК дружествата. Очаква се това кои ВиК дружества ще получат европейски средства да стане ясно след приемането на окончателните доклади за новите шест регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за Асоциациите на ВиК дружествата за областите Хасково, Плевен, София област, Габрово, Велико Търново и Търговище. Те се изработват по възлагане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и са финансирани по ОПОС 2014-2020.

Изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадни води е приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен средствата от плана за възстановяване и устойчивост, за подобряване на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на замърсени води в населените места, се очаква в регионалното ведомство да заработи и фонд за финансиране на общини с проекти за подобряване на ВиК инфраструктурата с очакван бюджет от 250 млн. лв.