Бургаският апелативен съд потвърди решение за допускане на изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Кралство Испания, с която се иска арест и предаване на Деан Б. за провеждане на съдебно наказателно преследване за извършени от него престъпления на територията на европейската държава.

Българският гражданин се издирва по повод образувано и провеждано срещу него дело за деяния, квалифицирани от искащата държава като "продължително престъпление измама“, а също и като престъпление „фалшифициране на кредитни карти/притежание на инструменти за фалшифициране“.

Деян Б. обжалва пред въззивната инстанция решението на Окръжен съд – Бургас.

Според описанието, изложено в ЕЗА, Деан Б., заедно с други двама български граждани, през 2015 г. се намирали в Кралство Испания, където в продължение на известно време, инсталирали на различни банкомати на банка „CaixaBank“, разположени на фасадите на сградата, поредица електронни устройства, които симулирали, че са част от оборудването на гореспоменатата банка, състоящи се от четец на магнитна лента, като по този начин създавали заблуждение у потребителите на банкоматите, че въвеждат кредитните или дебитните си карти в слота на легитимния банкомат. Тримата монтирали и камера за клавиатурата и по този начин наблюдавали и записвали как клиентите въвеждат паролите на картите си. По-късно, изтегляйки информацията от монтирания от тях четец, те клонирали картите, репликирайки информацията от оригиналната магнитна лента. Получените данни изпращали на трети лица в трети страни, които от своя страна извършвали теглене на суми от клиентите чрез клонираните им карти. Пострадали от тези техни действия станали четирима испански граждани, като всички те преди това са въвеждали картите си в различни банкомати на територията на гр. Барселона. Тримата заподозрени са били задържани от полицията в Испания на 18.11.2015 г. докато манипулирали банкомат в град Барселона. На 02.12.2015 г. Деан Б. бил освободен от задържане, като спрямо него били наложени ограничителни мерки. На 20.05.2021г. компетентният испански съд в град Барселона, разглеждащ делото му установил, че изпратените до него призовки за явяване в съдебно заседание, не са били връчени, тъй като не бил открит на адреса, който обитавал.

За посочените престъпления испанското законодателството предвижда налагане на максимално наказание от осем години „лишаване от свобода“.

Съдебни власти на искащата държава са предоставили изисканите гаранции по смисъла на българския Закон за екстрадицията и европейска заповед за арест /ЗЕЕЗА/, а именно, че след като Деан Б. бъде изслушан на територията на Кралство Испания, същият ще бъде върнат в Република България на неин граничен контролно-пропускателен пункт за изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода“ или взетата мярка, изискваща задържане.

Апелативният съд е споделил изцяло направените от първата инстанция правни изводи и е намерил обжалваното решение за правилно и законосъобразно.

Налице всички изисквания на ЗЕЕЗА и на Рамковото решение на Съвета 2002/584/ ПВР от 13.06.2002 год. за предаване на исканото лице, тъй като Европейската заповед за арест отговаря на формалните изисквания на българския закон и на Рамковото решение, като в нея са посочени всички обстоятелства, мотивирали издаването й.

Въззивната инстанция потвърди и взетата спрямо българския гражданин мярка за неотклонение „задържане под стража” до фактическото му предаване на съдебните власти на Кралство Испания.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и протестиране.