Жейна Жекова и арх. Петър Статев са общинските съветници, които по график организират приемна с граждани този четвъртък, 21 април. Тя ще се проведе в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти 5“ от 16.00 до 18.00 часа.

Жейна Жекова е член на постоянната Комисия по бюджет и финанси към ОбС-Бургас, както и на тази по обществен ред и сигурност. Тя участва в още две комисии отново като член: за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищни влогове и за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.

Арх. Петър Статев е председател на Комисията по устройство на територията, както и член на постоянната Комисия по култура и читалищна дейност.

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0884800169, както и на място в офиса на ГЕРБ.