Бюджетът на Община Поморие за 2022 година бе приет днес, по време на 34-то заседание на местния парламент. Общинските съветници подкрепиха решението с 12 гласа „за”. С „въздържал се” гласуваха четирима от представителите на ДПС, а с 3 гласа „против” – съветниците от БСП.

Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2022 г. е 37 750 000 лв. От тях данъчните приходи са 9 150 000 лв., неданъчните приходи са 8 656 628 лв., субсидии за делегирани от държавата дейности – 19 022 025 лв. Преходният остатък от 2021 г. е 2 968 822 лв.Капиталовата програма на Общината за 2022 г. е 3 652 547 лв. и включва основен ремонт и благоустрояване на улици, дворове на учебни заведения и детски площадки; проекти за реконструкция на сградите на „Стария съд“ и „СДС“ в центъра на града; рехабилитация на спортно игрище в СУ „Иван Вазов“; придобиване на специализирани автомобили (паяк, автовишка, самосвал и др.); проектиране, изграждане и оборудване на паркоместа в гр. Поморие; изграждане на нова ограничителна система – път Поморие-Каменар и др.

Предвидени са средства за всички сфери и дейности – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, пенсионерски клубове, различни неправителствени организации и други. И тази година в бюджета са заложени средства за фондовете „Култура“ и „Младежки дейности“, които дават възможност на културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, младежки инициативи, сдружения и организации да кандидатстват със свои проекти и при одобрение да получат финансиране за реализиране на идеята си.

Индикативният годишен разчет за средствата от Европейския съюз в Бюджет 2022 се равнява на 13 553 209 лв.