„Икономическа полиция“ извърши проверки в три ключови институции в Бургаска област днес – РУО на МОН, университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ и в община Средец. Обект на проверките са документи, свързани с обществени поръчки. Те са за строително- ремонтни дейности, финансирани от държавния бюджет.