Завършването на новия корпус на детската градина в село Черни връх, основен ремонт на пътища, изготвяне на ОУП, реконструкция на водопровода в село Винарско, закупуването на два камиона за събиране на зелени отпадъци са само част от бъдещите дейности, залегнали в капиталовата програма на Община Камено през 2022 година.

Приетият днес бюджет с пълно мнозинство от местния парламент е балансиран, не се предвижда теглене на заеми, коментира кметът Жельо Вардунски.

Общият бюджет за 2022 година е малко над 17 милиона лева. Делегираните от държавата дейности са в размер на 9 775 476 лв., местни средства - 7 301 404 лв.

Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 4 500 338 лв и са разпределени както следва:

- Капиталови разходи финансирани от ДБ – 1 599 735 лв.

- Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 779 500 лв.

- Капиталови разходи финансирани с други източници за финансиране, включително европейски средства – 2 121 103 лв.

Кметът Жельо Вардунски коментира трудната ситуация пред която са изправени общините предвид прогресивната инфлация. Голяма част от разходите на община Камено са за социални дейности, а спрямо миналата година са нараснали над два пъти.