Правителството прехвърля на община Бургас собствеността върху два терена - частна държавна собственост. Ще бъдат използвани за изграждане на улица с цел подобряване на инфраструктурата на територията на общината. Имотите се намират на ул. ,,5-ти километър", местност „Тъмното" в гр. Бургас и са с площ 1063 кв. ми 567 кв. м., съобщиха от Министерски съвет.

Въпросните имоти са нужни за предвидения от Община Бургас ремонт и изграждане на улици в промишлена зона "Север"- местността „Мадика“ - териториите на север от града в посока „Ветрен“. За този район служебно е разработен План за улична регулация, което улесни провеждането на процедурите по разрешаване на строителство и съответно засили интереса на инвеститорите. През 2020 г. бяха изготвени проекти за инфраструктурата, и през 2021 г. започна изграждането й в територията, което ще продължи и през 2022 г. Това включва изграждане на локално платно на път I-6 и улици около новата болница „Сърце и мозък“, както и довеждаща инфраструктура до терени, в които се изграждат нови предприятия.

Установена е практика общински служители да подпомагат инвеститорите при подготовка на документация за сертифициране на проектите в Българската агенция за инвестиции, за да се привлече финансиране за изграждане на довеждаща инфраструктура до имотите, където ще се строят производствени и логистични бази. На територията на община Бургас се изпълняват 6 сертифицирани инвестиционни проекти клас „А“. През 2021 г. е получено финансиране за изграждане на инфраструктура за 2 проекта в местността „Мадика“ и в Северна промишлена зона.