Йоан Дашев от Несебър е само на 13 години, яви се на изпитите на Cambridge, за да защити ниво B2 по английски език, но надскочи ниво B2 и получи сертификат зa С1.

“Работя с Йоан вече пета година. Успехът му наистина е забележителен, предвид възрастта му и нивото на изпита. Често ме питат какви методи и средства използвам при подготовката на моите ученици. Важен е крайният резултат, а в нашият скучай имаме 190 от 190 възможни точки на speaking и крайна оценка “Pass at Grade A”. Успешни са онези методи и средства, с които постигаме поставените цели – в случая с Йоан защитихме ниво, което се изучава в горните класове на гимназиален етап. Много съм горд с него, защото такива резултати се постигат с постоянство и амбиция. Пожелавам му винаги да е толкова успешен., сподели неговият преподавател Георги Русев.

Йоан с преподавателя си Георги Русев