Музикалният педагог Пени Ставрева разкри пред ученици в Камено кои са различните видове народни песни, кои от тях са характерни за региона, какво отличава нашия фолклор от този в другите региони в страната. Лекцията мина и под формата на слайдове, които бяха подготвени от организатора. Бяха представени и 4 популярни коледарски песни. За целта бе осигурено необходимото оборудване. За популяризирането на събитието бяха разпечатани и разлепени 50 плаката в града и селата от общината. То беше част от дейностите по проекта „Назад към лютиерството и корените на Кайлий“.