Апелативен съд – Бургас потвърди присъдата за подкуп на Янчо Г., служител в ИАРА. Подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода юли – септември 2019 г. в град Бургас, в условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице - специалист по „Рибарство и контрол“, приел дарове от две лица - парични суми в общ размер от 850 лева, които не му се следвали, загдето не извършил действие по служба.

Парите са били, защото не съставил акт за установяване на административно нарушение за извършване на стопански риболов без разрешително и не иззел и не задържал лодката, която послужила за извършването на нарушението. При другите две деяния приетият дар е бил, за да не осъществи проверовъчните си и контролните си функции и правомощия спрямо друг нарушител, извършвал риболов в нарушение на ЗРА и за да му предоставя информация, придобита в качеството му на служител на ИАРА, за това къде и кога ще бъдат извършвани или не проверки от служителите на агенцията.

Първата инстанция е наложила на Янчо Г. наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, което е отложено за изпитателен срок от 5 години и наказание „глоба“ в размер на 4 000 лв. Подсъдимият е лишен от правото да заема държавна и обществена длъжност в областта на рибарството и аквакултурите и да упражнява професия или дейност в същата област за срок от 4 години.

Прокуратурата е протестирала първоинстанционния съдебен акт. Присъдата е обжалвана пред въззивната инстанция и от подсъдимия.

След направена цялостна проверка на присъдата, независимо от посочените от страните основания, Бургаският апелативен съд е намерил подадените въззивен протест и жалба за неоснователни.

В решението си апелативните съдии отбелязват, че „и трите деяния са извършени виновно, при форма на вината пряк умисъл, както правилно е приел окръжния съд“. Подсъдимият е съзнавал длъжностното си качество, знаел е задълженията, функциите и правомощията си на проверяващ и контролен орган, знаел е, че не трябва да разпространява служебна информация за извършване на проверки на лицата, които са обект на такива проверки. Напълно е съзнавал, че за изпълнението, както и за неизпълнението на тези му функции, не му се следва да получава други облаги освен трудовото си възнаграждение, особено пък пари от проверявани лица и нарушители на правилата за риболов. Искал е да приеме парите, за да се обогати неправомерно, се посочва в акта на въззивния състав.

Според апелативните съдии присъдата е обоснована и правилна. Въззивната инстанция не е намерила основания да отмени или измени акта на Окръжния съд в гр. Бургас, поради което го е потвърдила.

Решението на Апелативен съд – Бургас може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в 15 дневен срок от съобщаването му на страните.