Заради дистанционното обучение, ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и Училищното настоятелство отпускат еднократна помощ в размер на 8000 лв. на 40 ученици в затруднено материално положение. Парите са за подпомагане достъпа им до образователния процес в електронна среда и повишаване мотивацията им, съобщават от Регионалния инспекторат по образование.

С отпуснатата сума са закупени таблети, които ще се предоставят на учениците на 21-ви декември от 10:00 часа във физкултурния салон на гимназията.