Кандидатурата на д-р Феим Мурад за нов, втори мандат като управител на Медицински център І ЕООД – Айтос получи единодушно одобрение на общинските съветници от всички политически групи. Изборът му беше съпроводен с аплодисменти за добрата работа на общинското търговско дружество и за личния принос на пулмолога д-р Феим Мурад в борбата с Ковид – 19.

"По отношение на организацията и дисциплината нямаме никакви проблеми, мисля, че това зависи от управителя. Искам да коментирам какво заварих през 2017 г. - пълен хаос, безпорядък и мизерия. Неработетещи кабинети, без регистратура и каса. В годишния финансов отчет за 2017 г. бяха отчетени 700 лв собствени приходи, извън ЗК. Тази година, само до м. октомври имаме 160 000 лв приходи, извън ЗК. Колегите са добре, защото трудът им е добре заплатен. Средната брутна работна заплата за 2017 г. е била 640 лв, а в момента средната брутна работна заплата на лекарите специалисти е 3000 лв, а на медицинските сестри - 1000 лв", заяви в заседателната зала д-р Мурад. Той благодари на общинските съветници за пълната подкрепа и за гласуваното доверие.

"До 2017 г. Медицинският център нямаше вид, според мен, беше една конюшня. Ние обновихме Центъра, който придоби вид на лечебно заведение, сложихме табели, направихме сайт, на който нашите пациенти записват часове за преглед. Всички кабинети работят, имаме достатъчно квалифицирани лекари-специалисти. Медицинският център работи добре", заяви още управителят на МЦ пред общинските съветници.

Веднага след това, Председателят на ОбС Красимир Енчев изрази общата оценка на Съвета за позитивните промени в доболничната помощ и добрата работа на управителя и неговия екип. "През тези три години, всики ние, по един или друг повод, сме имали възможност да посетим МЦ - резултатите са видими - от външния облик, през кабинетите и доверието на пациентите. Заплатите на лекарите и мед. сестите растат, а в условията на пандемия, всички виждаме огромния брой от хора, които търсят медицинска помощ в Центъра. И отзивите за работата на МЦ и д-р Мурад са изключително позитивни. Хората са доволни. От свое и от Ваше име, благодаря на д-р Феим Мурад за всико, което успя да постигне през последните три години. Чрез д-р Мурад, искаме да предадем нашата благодарност и адмирации към всички медици, които се борят за живота и здравето ни в условията на пандемия. Благодаря Ви, д-р Мурад", заяви още Енчев.