Нов начин на обслужване въвеждат част от големите бензиностанции - нощем търговските обекти се затварят и остава да работи само един служител на гише.

Принципът е като при денонощните аптеки, които най-често след 22 часа не са отворени, а има само един фармацевт, който обслужва клиенти на гише. Най-често се оставяло да работи гише в обекти, където няма интензивен трафик през нощта, както и на такива на отдалечени места. Тази практика обаче не може да бъде въведена на бензиностанция, където има колонки за зареждане с газ. По нормативни изисквания там трябва да има служител, който да зареди автомобила, тъй като не е позволено шофьорът да го прави сам.

Основната причина за новия начин на работа е оптимизацията на разходи - така на смяна оставал само един човек и се намалявали парите за нощенн труд. В момента, за да се поддържа денонощен режим на работа, се назначават хора на три смени, а през нощта има поне двама души - един касиер и още един служител, който да обслужва колонките, съобщава "24 часа".

В някои места общините все повече притискали петролните компании да ограничат извънредното работно време. Основно това ставало в по-малките градове, където денонощните бензиностанции с кафене и магазин се превръщали в места за събиране на повече хора. А повишено ниво на шум след 22 ча са нарушава разпоредбите за спазване на обществения ред.


Това е нормална практика, за да могат компаниите да намалят разходите, с което да задържат цените на горивата, коментира Живодар Терзиев - председател на Българската петролна и газова асоциация. Той потвърди, че някои от големите компании вече прилагат метода с нощното гише, а други планират да го въведат. При по-малки компании пък част от обектите не работиле изобщо през нощта.Според Терзиев бензиностанции с малък трафик, които работят през нощта не са рентабилни и носят загуби на компаниите.

Той допълва, че тенденцията е да се преминава към модел изцяло на самообслужване през нощните часове.
На колонките ще се монтират терминали, които да позволят плащане с банкова карта или кеш. Клиентът зарежда сума, за която иска да сипе гориво, след това колонката на бензиностанцията заработва.

Тази практика вече е въведена в редица западноевропейски държави, където бензиностанциите са затворени след определен час и работят само колонките на самообслужване.

Такива бензиностанции вече има изградени и у нас - няколко от големите вериги имат обекти, които са изцяло без персонал. Според експерти от петролния бизнес издръжката на сравнително малка бензиностанция със служители, които работят денонощно, е приблизително 90 000 лв. на година - за заплати, осигуровки, облекло, ток и други консумативи. За покриването им трябвало да се продават 1000-1200 литра горино на ден. При голям обект сумата надхвърляла 250 000 лева, за покриването на която е нуждна продажбата на четири пъти повече горива дневно. При обект изцяло на самообслужване тези пари се спестяват и може да бъдат използвани за реинвестиране в бизнеса.

Въвеждането на новата схема в част от бензиностанциите е свързано и с неудобства - освен, че клиентите сами трябва да зареждат автомобилите си, не могат да ползват магазините в бензиностанциите или тоалетната.
Експерти посочват и друга причина за избора на работа с едно гише нощем или на самообслужване - минимамлизирането на риска от инциденти и кражби. В повечето големи вериги касиерите в бензиностанциите са жени. При 24-часов режим на работа те дават и нощни смени, без да има допълнителна охрана, което изкушавала крадци да се опитват да правят обири.