Нова банкнота ще представи утре БНБ. Вероятно става въпрос за банкнота от 50 лв. с повече защити. В края на миналата година в обращение беше пусната нова стотачка, която беше първата банкнота от изцяло нова серия. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите от новата серия произтичат от въвеждането на нови защитни елементи. По принцип на десетина години е добре да бъдат пускани нови банкноти с по-добра защита тъй като технологиите в тази област бързо се развиват, коментираха експерти. Настоящата банкнота от 50 лв. е в обращение от 2006 г. В новата вероятно ще има някои от защитите на новите 100 лв. – допълнителен знак за незрящи, холограмна лента с оптични ефекти, мастило с оптичен ефект и осигурителна нишка.