Трудовите книжки да бъдат по нов образец. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Предлага се постановлението да влезе в сила от 1 юни 2020 г, съобщава Дир.бг.

В доклада на социалния министър Бисер Петков се посочва, че съществуващият към момента образец на трудовата книжка не е актуализиран от 1996 г. Измененията в трудовото законодателство, настъпили през годините след утвърждаването на образеца, от една страна изискват вписването на допълнителна информация в трудовата книжка, за която няма предвидени полета, а от друга - изискват прецизиране на реквизити на сега съществуващи полета, пише още в доклада.

В документа се посочва още, че допълнително затруднение създава и форматът на трудовата книжка, който поради малките си размери не позволява четливо отразяване на данните във връзка с трудовото правоотношение на работника или служителя.

Проектът предвижда да се въведе изискване за поставяне на щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, чрез който да се осигурява информация за датата на постъпване на работа, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на трудовия стаж. Към момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия, пише в доклада на министъра на труда и социалната политика.

"Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва освен извършването на записи в трудовата книжка да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, удостоверяващи натрупания стаж. Също така ще допринесе и за по-добрата закрила на правата на работниците и служителите, които няма да е необходимо да съхраняват и/или изискват документи, свързани с трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение", се посочва още в доклада.

Променят се графите в образеца на трудовата книжка (например въвежда се вписване на код по НКПД, категория труд и други), с оглед осигуряване на по-пълна и точна информация във връзка с трудовото правоотношение на работника или служителя и в по-голяма степен възможност за ползване на трудови и осигурителни права.

Регламентира се процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекцията по труда, в случаите, когато работодателят преустанови дейността, както и процедура за вписване в трудовата книжка на трудов стаж, установен по съдебен ред.

Визоално също се предвиждат промени - новите трудови книжки да бъдат с цвят на корицата бордо. В момента цветътъ им е тъмно син. Техническите параметри на образеца на трудовата книжка са: формат 12 на 17 сантиметра, обем от 32 страници, бял офсет 80 грама и корица - хроммат 200 грама, с цвят на корицата бордо - на външните страници и бял на вътрешните.