Дружеството "Синтетика" АД е подписало окончателен договор за продажба на "Юнион Ивкони" ООД през месец февруари, заявиха от компанията в съобщение до борсата. На 15 март 2019 г. са изпълнени кумулативно всички клаузи по договора, с което сделката е финализирана, съобщи money.bg. На 1 октомври м.г. разрешение за сделката бе дадено и от Комисията за защита на конкуренцията. Споразумението е двете най-големи компании за автобусни превози в България - "Юнион Ивкони" и "Груп Плюс". Двете дружества минават под шапката на новосформирана фирма - "Транспект" АД. Капиталът му е в размер на 50 хил. лв. и е разпределен между двама акционери - Петър Господинов и Георги Атанасов - и двамата свързани с първата компания.

Икономии

Новата "Транспект" ще може да постигне значително икономии от намаляване на разходите за наеми на търговски площи, които в момента се заплащат от всяко едно от придобиваните дружества поотделно, икономия от възнаграждения и осигуровки на служители в администрацията и заетите в търговските офиси, които ще бъдат закрити. Минимум 7 обслужвания, които към момента се изпълняват паралелно от двата превозвача, а пътнико-потокът не е достатъчен и за един пълен курс, ще бъдат спрени.Икономията в пробег в този случай би била 2 100 000 км., а финансовото изражение на тази икономия (за гориво, резервни части и техническа поддръжка, заплати, командировъчни и осигуровки на шофьори, автогарови услуги и хотели) е 1 665 000 лв., като анулирането на този пробег няма доведе до свиване на приходите, става ясно от решението. Икономията от наеми на търговски офиси е в размер на около 100 000 лв. (годишният разход на "Груп Плюс" и "Етап-Адресс" за наеми на търговски помещения), а тази от възнаграждения и осигуровки на служителите в администрацията и работещите в търговските офиси, които ще бъдат закрити, е в размер на 690 000 лева годишно. Активи "Юнион Ивкони" поддържа 15 офиса в София и над 100 офиса в България и Европа, като освен това работи в партньорство с много билетни центрове и туристически агенции в страната и чужбина. Тя разполага със собствена автобаза, изградена върху два терена, отстоящи на около 500 метра един от друг. Едната автобаза е разположена върху терен с площ от 8 декара, в който има изградени сервизни помещения с 900 кв. м. РЗП, а втората е разположена на терен с площ от 14 декара с изградена върху него сграда с 1200 кв. м РЗП. Сервизните бази на дружеството са оторизирани за извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка на автобусите. Ангажираният с дейността на дружеството персонал е 710 души. Към датата на уведомлението пътническите автобуси, собствени или оперирани от "Юнион Ивкони" по силата на лизингови договори са 376 на брой. Транспортната дейност на "Груп Плюс" се осъществява от собствен автопарк, като тя притежава авторемонтна база в София, оторизирана за сервизно обслужване на марката TEMSA от сервиз Temsa Sanayi Ticaret A.S. Към настоящия момент персоналът на "Груп Плюс" наброява 60 души, а след преобразуването техният брой достига 161.

Към момента

"Груп Плюс" притежава 8 пътнически автобуса, с които покрива обслужваните маршрути и дестинации в страната и чужбина. "Етап-Адресс" е разкрило и оборудвало близо 20 офиси за продажба на билети, а от 2013 г. използва и собствена система за издаване на автобусни билети, която след преобразуването е собственост и се оперира от "Груп Плюс". "Етап-Адресс" е прехвърлило на "Груп Плюс" и 48 пътнически автобуса, 18 от които с двигател ЕВРО 6, с които покрива обслужваните маршрути и дестинации в страната. От "Синтетика" обясняват решението си за продажба с желанието на компанията да насочи усилията си към инвестиции в недвижими имоти с по-висока доходност.