България се нарежда сред държавите с ръст над средния за Европейския съюз по показател нощувки в местата за настаняване, съобщават от Министерството на туризма по данни на Евростат за 2018 г.

Според статистиката през миналата година нощувките в места за настаняване с 10 и повече легла в страната ни са над 26,8 млн. - с 3% повече при регистрирано средно увеличение за ЕС 2,2%. По ръст страната ни изпреварва държави като Дания - 2,7%, Франция - 2,4%, Гърция - 0,5% и Италия - 1,9%.

Според министъра на туризма Николина Ангелкова това е доказателство, че усилията за популяризация на България като дестинация за качествен туризъм дават резултати. Постигнатото през последните 3 години обаче трябва да ни амбицира да се борим за доверието на всеки турист, посочи още министърът.

По отношение на нощувките, реализирани от чужденци в места за настаняване с 10 и повече легла, резултатите за България са над 17,7 млн., като увеличението им е 3,8%. Ръстът у нас отново изпреварва средния за страните от Общността, който е 2%. Нарастването при конкурентни на България страни за нощувките, реализирани от чужденци, е следното: Хърватия - 3,5%, Гърция - 2,5%, Кипър - 3,2%.

Според последните данни на Българската народна банка за 2018 г. общият размер на приходите у нас от международен туризъм е над 7,3 млрд. лева, което е ръст от 6,5%.