"Булгартрансгаз" обяви преди минути, че купува активите и земите на "Южен поток България" за 13 187 688 лв. Това става ясно от решение за класиране на единствения участник в обществена поръчка - "Южен поток България", която е по процедура договаряне без предварително обявление.

Обществената поръчка бе обявена на 6 март и приключва на 20 март с решение за подписване на договор за покупка на активите на компанията, която щеше да е собственик на газопровода "Южен поток" на територията на България. В нея 50% бяха собственост на БЕХ, а 50% - на "Газпром".

До поръчката се стигна след писмо от министъра на енергетиката Теменужка Петкова от 26 януари 2018 г. до "Булгартрансгаз", по повод постъпила информация, че акционерите в "Южен поток България" са приели решение за прекратяване на дейностите по проекта и са дали мандат на директорите на съвместното дружество да продадат активите на компанията "Южен поток България".
Шефът на БЕХ Петьо Иванов пък е изразил становище, че е целесъобразно активите на "Южен поток България" да бъдат запазени в рамките на групата БЕХ и да бъдат използвани за други проекти, които ще бъдат реализирани от "Булгартрансгаз".

Какво се купува?

Активите интелектуална собственост включват доклад за Оценка на въздействието върху околната среда, подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване, технически проекти, геотехнически, геоложки и археологически проучвания, учредено право на строеж .

Придобива се право на собственост върху 28 поземлени имоти, собственост на "Южен поток България" и придобиване на право на строеж върху 5 имота, учредено в полза на "Южен поток България". /24chasa.bg