Половината от компаниите у нас планират да увеличат заплатите на служителите си през 2018 година, след като толкова са били работодателите, вдигнали възнагражденията на персонала си през сегашната.

58% от фирмите имат такова намерение, а 30 на сто ще оставят заплатите без промяна през следващите 12 месеца, показва анализ на Българската стопанска камара - БСК за развитието на икономиката през 2017 година според бизнеса и очакванията на работодателите за 2018 година.

В него са включени 790 участници, като 76% от тях са микро и малки предприятия, 20% са средни, а 4% са големи. Сред попадналите в допитването няма такива, които възнамеряват да намаляват размера на заплатите на подчинените си. За сравнение през последните 12 месеца 6% са намалили възнагражденията, а 52 на сто са ги увеличили.

33% от включените в допитването планират да увеличат броя на работните места, а 8% възнамеряват да съкратят служители. Това е далеч под дела от 20 на сто от освободените от работа през тази година. Увеличение на работните места през 2017 година има при 24 на сто от фирмите.

Данните на БСК показват, че над 40 на сто от фирмите планират разширяване на обема на производство, пускането на нови продукти или услуги и навлизането на нови пазари. 20 на сто от тях ще търсят финансиране по европейски проекти, а 10 на сто планират тегленето на кредити.

"Намеренията на анкетираните за 2018 година са свързани най-вече с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсенето на нови пазари. Всичко това неминуемо се отразява и върху плановете на работодателите за наемане на нови работници, както и за увеличаване на трудовите възнаграждения", посочват от камарата.

"Спрямо предходната година обаче, оптимизмът е по-умерен. Ако през 2016 г. средният процент на проактивните мениджъри е бил 58, то през тази година той е 42. Доста по-малко от миналата година са мениджърите, които декларират намерение за увеличение на инвестициите в нови мощности, марки и патенти, както и в обучение на персонала", допълват от организацията. /news.bg